Wapnö Slott

Guidade visningar & Gruppresor

            Vi arrangerar visningar av Wapnö Gård för konsumentgrupper och bussgrupper året om.                         En guidad visning kan bokas tillsammans med lunch, middag eller fika i slottsrestaurangen.                                             Nedan kan du läsa om olika inriktningar på visningarna.                                                                                 

Välj den visning som intresserar dig mest


Inriktning Wapnö Lantbruk                                      Vi brukar jorden för att ge mat åt människor och djur. Marken är vår viktigaste resurs och gården omfattar runt 3.000 hektar åker och bete samt 550 hektar FSC- certifierad skog. Våra vattenkällor håller utmärkt kvalitet. I ett odlingslandskap  är vattnet en grundläggande del i kretsloppet.


Inriktning Livsmedelsproduktion                          Alla våra mejeriprodukter görs av mjölk från gårdens frigående kor. Mjölken rinner endast 30 meter från mjölkningskarusellen till Gårdsme­jeriet, vilket gör att vi alltid har pinfärsk mjölk. Vårt Gårdsmejeri kan redan några minuter efter mjölkning påbörja den varsamma och hant­verksmässiga förädlingen. Wapnö produkter är framtagna med minsta möjliga miljöpåverkan. Det möjliggörs genom gårdens biogasanläggning.


Allmän Gårdsvisning                                              Här på Wapnö Gård, har vi utvecklat vårt eget kretslopp. Det har lett till bra och goda produkter nära dig. Vårt arbete har också lett till ladugårdar med bästa komforten för våra kor och deras kalvar. Betesdrift ger biologisk mångfald i naturen. Med eget kretslopp och biogas producerar vi god och miljösmart mat som du kan äta med gott samvete. Följ vår unika kedja på gården och ta samtidigt del av gårdens spännande historia som börjar redan på 1300 - talet.