Wapnö Slott

WAPNÖ BARNdagar

Välkomna till Wapnö Barndagar!  

Datum 23-24 april
Tid 09:00-13:00

Anmäl ert besök till slottet@wapno.se

Alla skolor och förskolor bjuds in till roliga och lärorika dagar på Wapnö Gård. Barnen får följa gårdens kretslopp från fälten där vi odlar spannmål, via ladugårdar, mjölkning, gårdsmejeri och biogas hela vägen fram till att maten står på bordet.

Meddela vilken dag ni kommer, ankomsttid, antal, skola, kontaktperson och telefonnummer.

• Alla besökare går utomhus och tittar in i stallarna genom visningsfönster. Vänligen se till att barnen inte går in någonstans eller klappar djuren p.g.a. smittorisk. Det är även viktigt att hålla barnen till markerade områden då det finns stora maskiner i arbete på gården.• Tänk på att djuren i bb -avdelningen behöver lugn och ro när de ska kalva och försök därför vara så tysta som möjligt.• Toaletter finns i Magasinets nedre våning och Mejeriets andra våning.• Ni anmäler er ankomst till vår personal, som finns vid mejeribyggnaden och möter upp när ni kommer. Därefter går ni runt i egen takt med er grupp. Vid frågor ring 035-299 03 00. Välkomna!